Post scriptum

Bevor ich mich dem zuwende, was die unmittelbare Zukunft für die Figuren des Dramas bereithält, noch eine kleine, aber notwendige Korrektur zum zeitlichen Hintergrund der letzten beiden Teile von Daheim in den Bergen. In der vierten Folge der Geschichte: Im Leitnerhof feiern Frederik, Marcel, Lukas und Julia den 10. Jahrestag ihrer Abitur, und in HubersCzytaj dalej „Post scriptum”

Helden

Die Eigenschaften jedes Helden werden so erstellt, dass jeder Charakter einem entgegengesetzten Charakter entspricht. Sie werden gepaart. Daher reicht es aus, wenn eines von der Paarer sich mehr offenbart, damit das Gegenstück mit hoher Wahrscheinlichkeit gezogen werden kann. Ein zusätzliches Element, das es ermöglicht, diese Helden zu erkennen, ist die konsequente Symmetrie in Bezug aufCzytaj dalej „Helden”

Historie poboczne

W miarę rozwoju opowieści staje się klarowne, że kluczem zarówno do przeszłości bohaterów, jak i ich dalszych losów są właśnie samodzielne historie poboczne rozgrywające się w każdym z odcinków miniserialu. Jego bohaterzy różnymi nitkami nawiązują do życia głównych bohaterów i w ten sposób naprowadzają nas na właściwy trop. Trzeba jednak zaznaczyć, że są zawsze historieCzytaj dalej „Historie poboczne”

Was war und könnte sein?/Co było i mogłoby być?

Z pozoru prosta historia, która niby to mogłaby się wszędzie zdarzyć o dwóch niegdyś zaprzyjaźnionych rodzinach, które podzielił przed 20 laty nieszczęśliwy wypadek – tragiczna śmierć najmłodszego syna jednego z patriarchów, w miarę odkrywania kart staje się coraz bardziej zawiłą i skomplikowaną łamigłówką, w której nikt i nic nie jest tak i takie jak się nam na początku wydawało.  Mnożą się pytania nie tylko odnośnie do tego, w jakim kierunku zmierza cała historia, jak wygoić stare rany i pozasypywać stare rowy, kiedy wszystko w zasadzie zmierza raczej do powstawania nowych konfliktów między bohaterami i pogłębiania starych, ale także odnośnie do przeszłości bohaterów.{…]

Als Einführung

Im Frühjahr letzten Jahres habe ich ganz zufällig an einem Freitag den dritten Teil von Daheim in den Bergen auf der ARD gesehen. Wirklich fasziniert und neugierig auf die Geschichte, fand ich die beiden vorherigen Teile im Internet und so wurde ich von dieser Geschichte aufgenommen. Leider brach die Geschichte zweier streitsüchtiger Familien im viertenCzytaj dalej „Als Einführung”